Expert analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitate fizica

Efectuam analize de risc la securitate fizica in Romania

Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc este un document obligatoriu pentru societatile …

Unitatile vizate de analiza de risc

Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate …

Evaluator de risc la securitate fizica

Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi in R.N.E.R.S.F.

01.

Rolul D-Security

Cine suntem si care este rolul nostru?

Misiunea noastra este de a evalua si alege celor mai potrivite optiuni de tratare a riscurilor, ceea ce va duce la echilibrarea costurilor si eforturilor de implementare in raport cu beneficiile care se pot obtine, cu respectarea cerintelor legale.

Evaluatorii vor efectua analize de risc la securitatea fizica in judetul Galati, pentru societati comerciale, organizatii neguvernamentale, fundatii, unitati de invatamant, policlinici, depozite, unitati de productie, cabinete, etc., la preturi promotionale si in termen scurt (in functie de complexitatea activitatilor desfasurate la sediul unitatii, tipurile de riscuri identificate sau suprafata obiectivului).

459 K

Clienti multumiti

300 +

Analize de risc

7 +

Ani de experienta

02.

Analiza de Risc

Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitate fizica se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii semnat de un evaluator de risc autorizat de IGPR si administratorul societatii interesate, dupa analizarea locatiei, identificarea masurilor necesare pentru eliminarea riscurilor la securitate fizica, verificarea incadrarii gradului de risc in normele emise de IGPR. Raportul de evaluare a riscului la securitate fizica este confidential si se preda societatii in cauza in format letric, semnat si stampilat. Evaluatorul trebuie sa predea si grila de evaluare a riscului, din care sa rezulte un nivel de risc acceptabil.

Evaluator de risc la securitate fizica

Evaluator de risc – conform legii, analiza de risc la securitate fizica trebuie să fie efectuată de un evaluator. Acesta trebuie sa fie inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica, fapt pe care il puteti verifica aici. Persoana care doreste sa fie evaluator de risc la securitate fizica trebuie sa indeplineasca mai multe conditii (experianta de minim 3 ani in domeniul securitatii publice, sa nu aiba cazier judiciar, sa fie apta din punct de vedere medical, sa posede cunostinte tehnice din domeniul securitatii fizice, etc.).

Pret analiza de risc la securitate fizica

Pretul analizei de risc la securitate fizica nu este reglementat prin lege, el depinde 100% de complexitatea lucrarii. In stabilirea tarifului final se stabileste in functie de mai multi factori, cum ar fi:

  • Suprafata obiectivului si complexitatea structurala
  • Obiectul de activitate
  • Numarul de angajati
  • Amplasamentul obiectivului
  • Numarul de puncte de lucru si amplasamentul acestora

03.

Analiza este obligatorie?

Legea prevede că lipsa analizei de risc la securitate fizică se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Unitatile in cauza trebuie să efectueze o analiză de risc la securitate fizica inaintea instituirii oricaror masuri de securitate. Firmele care nu respecta obligația de a adopta masurile de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003, in conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.

Obligativitate analiza de risc la securitate fizica

Efectuarea unei analize de risc la securitatea fizică devine imperativă pentru toate entitățile comerciale, indiferent de natura privată sau publică, atunci când gestionează active sau resurse de orice tip și sunt responsabile de garantarea securității acestora:

  • Persoanele juridice
  • Ministerele
  • Institute nationale
  • Alte societăți deținătoare de bunuri sau valori, indiferent de natura capitalului social
  • Alte institutii publice

04.

Cadrul legislativ

05.

Analiza de risc la securitate fizica adaptata nevoilor dumneavoastra

Sunteti proprietar sau administrati o unitate vizata de efectuarea analizei de risc la securitate fizica. Contactati-ne chiar acum pentru mai multe detalii!

evaluator vorbeste la telefon despre o analiza de risc la securitate fizica